تصویر روزنامه اطلاعات ۱۸ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱8 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۱۸ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۱8 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۸ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱8 تیر ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.