تصویر روزنامه اطلاعات دوم خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات دوم خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان دوم خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان دوم خرداد ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.