میراث آمریکا برای افغانستان پس از ۲۰ سال اشغال: نه ساختار سیاسی و ارتش قدرتمند، نه اقتصاد، نه نهادهای مدنی و نه امنیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.