نظر شهید بهشتی درباره ضرورت امربه معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.