تصویر روزنامه اطلاعات ۱ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۱ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۱ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱ مهر ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.