چهل سال پیش در چنین روزی: ۲7 اسفند ۱۳۵۷

27 اسفند 1357

تصویر روزنامه اطلادعات ۲۷ اسفند ۱۳۵۷: سند رسواترین توطئه علیه امام انتشار یافت   تصویر روزنامه کیهان ۲۷ اسفند ۱۳۵۷

چهل سال پیش در چنین روزی: 26 اسفند 1357

26 اسفند 1357

تصویر روزنامه اطلادعات ۲۶ اسفند ۱۳۵۷ تصویر روزنامه کیهان ۲۶ اسفند ۱۳۵۷

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲4 اسفند ۱۳۵۷

24 اسفند 1357

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۴ اسفند ۱۳۵۷: بازرگان: دولت زیر فشار است   تصویر روزنامه کیهان ۲۴ اسفند ۱۳۵۷: اعدام برای هویدا

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲3 اسفند ۱۳۵۷

23 اسفند 1357

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۳ اسفند ۱۳۵۷ تصویر روزنامه کیهان ۲۳ اسفند ۱۳۵۷

چهل سال پیش در چنین روزی: 22 اسفند 1357

22 اسفند 1357

اعدام عمال رژیم شاه

چهل سال پیش در چنین روزی: 21 اسفند 1357

21 اسفند 1357

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۱ اسفند ۱۳۵۷: پیمان امپریالیستی سنتو متلاشی شد تصویر روزنامه کیهان ۲۰ اسفند ۱۳۵۷: فرار چند هلیکوپتر از ایران تشکیل بنیاد مستضعفان متن اطلاعیه شورای انقلاب اسلامی در این باره بدین شرح است: «در پی فرمان امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران درباره مصادره اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی و کارگردانان…

چهل سال پیش در چنین روزی: 20 اسفند 1357

20 اسفند 1357

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ آیت الله طالقانی: این حجاب اسلامی، ساخته من و فقیه و اینها نیست نص صریح قرآن است: خطری که ما حس می‌کنیم اینست که خانم‌ها را دوباره به ابتذال بکشانند اشتباه می کنند خانم‌های ما که اگر یک روسری روی سرشان بگذارند اینها از حیثیت آنها کم خواهد شد…

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱9 اسفند ۱۳۵۷

19 اسفند 1357

تصویر روزنامه کیهان ۱۹ اسفند ۱۳۵۹: امام:از دولت پشتیبانی کنید نامه امام خمینی خطاب به نخست وزیردولت موقت انقلاب اسلامی و اعلام ممنوعیت دخالت منسوبین ایشان در امور مملکتی جناب آقای نخست وزیرلازم است به جمیع وزارت خانه ها و ادارات دولتی اخطار نمایید کسانی که از منسوبین و یا اقربای اینجانب هستند و برای…

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱8 اسفند ۱۳۵۷

قمارخانه به مرکز فرهنگی

تبدیل یکی از بزرگترین قمارخانه های تهران به یک مرکز فرهنگی اسلامی «باشگاه عصر» در ۱۳۲۰ تأسیس شده بود و مدیریت آن را در سالهای بعد نعمت الله نصیری و اشرف پهلوی (خواهرشاه) بر عهده داشتند.این محل اجتماع اعضای خاندان پهلوی، امرا، وزرا، نمایندگان مجلسین، بازرگانان و افراد با نفوذ و سرشناس گذشته بود که…

به مناسبت روز 18 اسفند بزرگداشت سید جمال‌الدین اسدآبادی

سید جمال

سید جمال از دیدگاه امام آنها [استعمارگران] از انسان می ترسند. از آدم می ترسند، آنها که می خواهند همه چیز ما را ببرند نمی خواهند در دانشگاه های دینی ما و در دانشگاه های علمی ما یک نفر آدم تربیت شود از آدم می ترسند وقتی یک آدم در حوزه ای در مملکتی پیدا…