گزارش‌های ساواک و شهربانی رژیم پهلوی

معصومه مرادپور

یکی از عوامل شتابزای نهضت اسلامی ایران در اول آبان ۱۳۵۶ با شهادت سید مصطفی خمینی و برگزاری مجالس بزرگداشت در شهرهای مختلف کشور آغاز گردید. از این پس مبارزات مردمی رنگ و بوی دیگری یافت و با شدت و حدت بیشتری علیه رژیم پهلوی ادامه پیدا کرد. موضوع مهم دیگری که در گسترش مبارزات مردمی تأثیرگذار بود انتشار مقاله توهین‌آمیز «ایران و استعمار سرخ و سیاه» در ۱۷ دی ماه ۱۳۵۶ بود که به دنبال آن تقابلات مردمی با حاکمیت بیشتر و بیشتر شد و به تظاهرات زنجیره وار مردمی در شهرهایی چون قم، تبریز و کشتار مردم توسط ایادی رژیم انجامید. از آنجایی که هنوز ناگفته‌های بسیاری درباره تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی ایران باقی مانده است، این روزشمار سعی دارد گوشه‌هایی از وقایع ناگفته اسناد محرمانه ساواک و شهربانی نظام شاهنشاهی ایران را در زمستان ۱۳۵۶ ارائه نماید.

نسخه کامل PDF