ژرف‌نگری و نفوذناپذیری حضرت امام (ره) ۸۸/۹/۲۲

در نجف اشرف به یاد دارم که خبر شهادت مرحوم شیخ حسین غفاری همراه با چگونگی شهادت و تظاهراتی که در مراسم تشییع جنازه او روی داده بود و برگزاری مراسم بزرگداشت از سوی آقای شریعتمداری و دیگر علمای قم برای آن مرحوم را طی نامه‌ای از کویت دریافت کردم. بی‌درنگ به ملاقات با امام شتافتم و آنچه در…

ماجرای نامه مورخه ۲۹ بهمن ۱۳۶۷ به آقای منتظری 88/۹/22

یک سال و اندی پیش از آنکه به همراه حجج اسلام حاج آقای کروبی و امام جمارانی نامه ۶۷/۱۱/۲۹ را به آقای منتظری بنگاریم، از لحن سخنان او دریافته بودم که آنچه او بر زبان می‌آورد، با باورهای آن آقای منتظری که ما می‌شناختیم همخوانی ندارد و این صدای دیگران و دگراندیشان است که از حلقوم…