کتاب شریعتمداری در دادگاه تاریخ

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری

تعداد صفحات: 250

توضیح: ماجرای توطئه وار و جنجال برانگیز شریعتمداری ضربه سنگینی بر مقام مقدس مرجعیت وارد آورد.