قهرمان در آغوش قهرمان

محمدرضا گرایی مدال طلای قهرمانی جهان کشتی‌ را به شهید گمنام خانه کشتی تقدیم کرد