چهل سال پیش در چنین روزی: 29 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 20 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱9 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 10 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 6 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 28 آبان ۱۳۵۸

Sed luctus Curabitur Phasellus porta. dolor.