حوزه‌های علمیه در برابر ظلم به اسلام سکوت نکنند

گزیده ای از سخنان دکتر سید حمید روحانی در همایش مجتهد شهید