میشل فوکو و تحیر فلسفی- جامعه‌شناختی در تبیین انقلاب اسلامی

تحیر متفکرینی چون میشل فوکو در شناخت و تبیین انقلاب اسلامی اگر چه بیانگر عظمت انقلاب در دگرگونی های دوران جدید است اما از جهت دیگر نارسایی قالب های نظری فلسفه سیاسی غرب را در در تبیین انقلاب اسلامی نیز اثبات می کند. فوکو حتی اگر در تیببن و تحلیل بنیاد های نظری انقلاب اسلامی…

eleifend ipsum elit. lectus ut et, justo