چهل سال پیش در چنین روزی: ۱8 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۸ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۸ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۸ شهریور ۱۳۵۸ سخنرانی امام خمینی در جمع روحانیون تبریز روحانیون تبریز با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در این دیدار روحانیون را حافظان اسلام و ملت اسلامی دانستند و وظیفه خطیر روحانیون را در جمهوری اسلامی گوشزد…

eget tempus ipsum lectus ipsum elementum nec libero libero ut luctus