درهای غلتان

رئیس سازمان انرژی اتمی: میزات ذخیره اورانیوم با غنای ۲۰ درصد کشور از ۱۲۰ کیلوگرم عبور کرد میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد: ۲۰ کیلوگرم

diam velit, at mattis mi, consequat. non elit. tristique risus.