درهای غلتان

رئیس سازمان انرژی اتمی: میزات ذخیره اورانیوم با غنای ۲۰ درصد کشور از ۱۲۰ کیلوگرم عبور کرد میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد: ۲۰ کیلوگرم

id, commodo elit. quis mi, non venenatis elit.