چهل سال پیش در چنین روزی: 20 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 12 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 10 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 7 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 6 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 5 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 28 آبان ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱4 آبان ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 26 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۶ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 12 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۲ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۲ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۲ شهریور ۱۳۵۸ پیام امام خمینی به علما، روحانیون و مردم مسلمان کردستان در خصوص لزوم هوشیاری علما و روحانیون امروز امام خمینی طی پیامی خطاب به روحانیون، علما و مردم مسلمان کردستان به افشای ماهیت سران گروهک ها…

vel, commodo ultricies id, ipsum odio dolor velit, sed Donec mattis consequat.