چهل سال پیش در چنین روزی: ۱4 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۴ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۴ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۴ شهریور ۱۳۵۸ درخواست امام خمینی از آیت الله سید اسدالله مدنی برای عدم هجرت از تبریز در پی تصمیم آیت الله سیداسدالله مدنی مبنی بر ترک تبریز و تقاضای مردم تبریز از حضور امام خمینی مبنی بر حضور…

dolor adipiscing quis, et, libero mattis non diam Aliquam pulvinar leo justo