اطلاعیه بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی در پی درگذشت استاد رحیم نیکبخت

درگذشت نابهنگام استاد رحیم نیکبخت از محققین و پژوهشگران عرصه تاریخ پژوهی ایران و تاریخ انقلاب اسلامی از خسرانهای بزرگ این حوزه و علاقمندان به ایشان بود. تاسف و اندوه این فقدان نه فقط بابت از دست دادن یک ظرفیت علمی و پژوهشی است، بلکه ایشان از آندسته از نویسندگان بود که بانگاه صائب خود…

sem, Aenean felis dapibus fringilla eleifend justo