چهل سال پیش در چنین روزی: 20 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 26 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۶ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 21 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۱ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۱ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۱ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱9 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۹ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۹ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۹ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱8 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۸ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۸ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۸ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱5 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۵ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۵ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۵ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 2 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲7 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۷ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۷ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۷ شهریور ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲1 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ محکومیت چند نفر از عوامل حوادث کردستان در دادگاه انقلاب اسلامی این شهر دادگاه انقلاب اسلامی کردستان به ریاست حجت الاسلام صادق خلخالی ده نفر از سران حزب دمکرات کردستان را به ده سال زندان در…

Aenean mattis felis lectus elit. ut venenatis consectetur diam