سوء استفاده کردند!

طراحی‌های دشمن برای فتح سنگر تولید با شکست مواجه شد باید در زمینه دانش بنیان شدن صنایع بزرگ از توانایی و دانش جوانان خوش استعداد استفاده شود مبارزه با قاچاق باید کاملا قاطع و بی‌رحمانه باشد

Donec libero. Curabitur consequat. Praesent tempus diam luctus Donec odio mattis