چهل سال پیش در چنین روزی: 8 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۸ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۸ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۸ شهریور ۱۳۵۸ درخواست رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از نخست وزیر دولت موقت برای کاهش بودجه مربوط به هزینه های عمومی این مجلس آیت الله حسینعلی منتظری، رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در نامه ای به…

risus. elit. neque. dolor adipiscing eleifend Praesent venenatis, velit,