چهل سال پیش در چنین روزی: ۲8 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۸ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۸ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۸ شهریور ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲7 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۷ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۷ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۷ شهریور ۱۳۵۸

Donec efficitur. venenatis, tristique commodo risus. non