داریم تمام می‌شویم!

  داریم تمام می‌شویم! خروجی ستاد ملی جمعیت، کاهش جمعیت بوده است. ما رکورددار کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان شدیم داریم تمام می‌شویم! ۰/۶ درصد! این نرخ رشد جمعیت کشورمان برای سال ۱۴۰۱ است که نشان می‌دهد چندان فاصله‌ای با صفر و منفی‌شدن آمار رشد جمعیتی نداریم و سناریوی انقراض نسلی از آنچه فکرش…

dolor Praesent eget dictum ultricies felis Lorem ipsum Sed elementum