چهل سال پیش در چنین روزی: ۱7 شهریور ۱۳۵۸

دعوت رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی از احمد مفتی زاده برای حضور در جلسات این مجلس آیت الله حسینعلی منتظری، رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، در تلگرامی از احمد مفتی زاده دعوت کرد برای تشریح نظرات خود در باب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور یابد (جم ۱۸/۶، ص۲) صدور حکم غیابی اعدام…

elementum justo quis, venenatis, ipsum adipiscing tempus risus. ut non