تصویر روزنامه اطلاعات ۵ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 5 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۵ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان 5 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۵ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی 5 تیر ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.