تصویر روزنامه اطلاعات ۳ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 3 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۳ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان 3 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۳ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی 3 تیر ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.