تصویر روزنامه اطلاعات ۲۲ فروردین ۱۳۵۸

 اطلاعات 22 فروردین ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۲۲ فروردین ۱۳۵۸

کیهان 22 فروردین ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.