هوالعزیز

انالله و اناالیه راجعون

آن گرد شتابنده که در دامن صحراست                گوید چه نشینی که سواران همه رفتند
افسوس که افسانه سرایان همه خفتند                         اندوه که اندوه گُساران همه رفتند
فریاد که گنجینه طرازان معانی                             گنجینه سپردند به یاران همه رفتند

ارتحال جانکاه عارف سالک و روحانی وارسته حضرت حجت الاسلام حاج آقا شعبان نادری (رضوان الله تعالی علیه) را به عموم راست قامتان و از خود رستگان مکتب مقاومت و فضیلت تسلیت باد .