سریال گاندو و پریشانی تسلیم طلبان

 

تسلیم طلبان سازشکار که زبان آمریکا را در دهان دارند همیشه دنبال آنند که ملت ایران را در تاریکی و ناآگاهی نگاه دارند و از رشد سیاسی باز دارند. و حال آنکه همواره مدعی گردش آزاد اطلاعات و تحقق جامعه چند صدایی هستند و در مشی و مرام، خود را دموکرات و طرفدار حقوق ملت جا می زنند.

در دوران مذاکره پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران تلاش زیادی کردند که مردم را از متن گفتگوها، قرارمدارها و بند و بست‌ها  بی خبر  بگذارند. آن همه دروغ پردازی‌ها، شارلاتان بازی‌ها و یاوه گویی‌های بی حد و مرز نیز برای این بود که ملت از آنچه در پشت پرده می گذرد آگاهی نیابد و به رغم اینکه مقام معظم رهبری اعلام کردند که فکت شیت را منتشر کنند ما از مردم چیزی پنهان نداریم ( نزدیک به این مضمون)، با کمال بی شرمی از این دستور سر باز زدند چرا که حیات سیاسی خود را در جهل و جهالت جامعه‌ای می‌دانند که بر آن حکومت می کنند! آنها از یک ملت روشن ضمیر و با بصیرت می‌ترسند از این رو امروز حتی تحمل پخش سریال گاندو را ندارند و با فشار پلیسی آن را متوقف می‌سازند غافل از اینکه با رنگ نمی توان ننگ را زدود. اگر جنایات قلدرهای تاریخ با شکستن قلم ها و بریدن زبان‌ها از دید ملت‌ها پوشیده و پنهان ماند رسوایی تسلیم طلبان و خیانت های جبران ناپذیری که به ملت ایران کرده‌اند و سانسور حقایق پنهان خواهد ماند.

پرخاشگری و بی تابی تسلیم‌طلبان از پخش یک سریال هنری هر عقل سلیمی را نسبت به رفتار آنها دچار شک و تردید می کند و آنها را در مظان جاسوسی و نگران از کشف حقایق قرار می دهد.

سیدحمید روحانی

۱۴۰۰,۱,۱۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.