تصویر روزنامه اطلاعات ۲۴ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲4 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۲۴ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۲4 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۴ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲4 مهر ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.