چهل سال پیش در چنین روزی: 13 بهمن 1357

جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۵۷ ـ امام در دیدار با گروهی از افراد نیروهای هوایی، به دولت بختیار هشدار دادند: «اگر یک نفر از این همافران با دست این جلادان از بین برود، ما همه آنها را به کیفر اعمالشان می‌رسانیم… ما کسانی از ارتشیان را که توبه کنند و برگردند، توبه همه آنها را…

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱2 بهمن ۱۳۵۷

اطلاعات 12 بهمن 57

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۲ بهمن ۱۳۵۷: امام آمد   تصویر روزنامه کیهان ۱۲ بهمن ۱۳۵۷: اولین پیام امام در وطن     خاطراتی از سیداحمدآقاخمینی درباره چگونگی پیاده شدن امام خمینی(ره) از هواپیما در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷: در مورد چگونگی پیاده شدن امام از هواپیما مرحوم حاج احمد آقا در مجلسی خاطره جالبی نقل کرده…

چهل سال پیش در چنین روزی: 11 بهمن 1357

اطلاعات 11 بهمن 57

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۱ بهمن ۱۳۵۷: ۹ صبح فردا، دیدار با امام در تهران   در جلسه ١١ بهمن ۵۷ شورای امنیت ملی با حضور آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی  چه گذشت؟   تصویر روزنامه کیهان ۱۱ بهمن ۱۳۵۷: امام صبح فردا در تهران است امام خمینی: من یک طلبه ام، تشریفات را کم کنید…

چهل سال پیش در چنین روزی: 10 بهمن 1357

اطلاعات 10 بهمن 57

  تصویر روزنامه اطلاعات ۱۰ بهمن ۱۳۵۷: برنامه وسبع برای لحظه ورود امام   تصویر روزنامه کیهان ۱۰ بهمن ۱۳۵۷: فرودگاههای کشور باز شد