کتاب نهضت امام خمینی (مجموعه چهار جلدی)

نویسند: سید حمید روحانی

سال چاپ: از ۱۳۵۷

نوبت چاپ: سوم

تعداد صفحات: ۵۰۰

قطع: وزیری

موضوع: تاریخ انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی

جوانان درباری و آرمانشهر 

نویسند: سید حمید روحانی

سال چاپ: از ۱۳۵۷

نوبت چاپ: سوم

تعداد صفحات: ۵۰۰

قطع: وزیری

موضوع: تاریخ انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی