لا ایمان لمن لاحیاء له

انسان آن گاه که مست و مخمور قدرت شد و خدا و قیامت را فراموش کرد بی حیا و دریده می شود و از هیچ ننگی عار ندارد.

سخنگوی دولت در دُرباری تازه خود برای اینکه رسوایی ها و فضاحت های هفت سال گذشته دولت تزویر و فریب را لاپوشانی کند، اعلام کرده است « اگر ما نبودیم وضع، صد برابر بدتر می شد»!!                           

یعنی اگر رییس جمهور دیگری جای این رییس جمهور عالیمقدار می آمد، حتما به جای یک قرارداد ننگ بار برجام، صد برجام دیگر بر ایران تحمیل می کرد و فکر ملت ایران را زیر قراردادهای استعماری و ذلت بار «برجام ها» خرد و خمیر می کرد! همراه با دفن راکتور اتمی اراک صدها دستاوردهای علمی دیگر: صنعتی، تکنولوژی، پزشکی، فضایی، فناوری نانو و … را در زیر خروارها سنگ و سیمان دفن می کرد، اگر این دولت نرخ مایحتاج روزانه مردم را صد برابر گران کرده است، رییس جمهور دیگر لابد صد برابر این صد برابر قیمت ها را افزایش می داد!

اگر رییس جمهور دیگر می آمد صد برابر این رییس جمهور به مردم اهانت می کرد و آنها را بی سواد، بی شناسنامه، دنیا ندیده، عقب مانده، عصر حجری و … می خواند و به جهنم حواله می داد.                                 

اگر به جای این آقای رییس جمهور، رییس جمهور دیگری بود، صد برابر بیشتر در برابر آمریکا و اروپا کرنش می کرد و برای بازگرداندن شیطان بزرگ به ایران، دست و پا می زد .

 و خلاصه اگر به جای این رییس جمهور، رییس جمهور دیگری در راس کار قرار می گرفت به گمان سخنگوی دولت، ایران صد برابر امروز از نظر اقتصادی فلج می شد و ملت مظلوم ایران به ورشکستگی، بیچارگی، گرسنگی، بی خانمانی، بی مسکنی و تهی دستی کشیده می شد. بنابراین ملت ایران امروز باید خدا را شکر گذار باشند که جناب رییس جمهور با کفایت! گرانی، تورم، مشکلات اقتصادی و فقر و بدبختی را هنوز صد برابر نکرده است و حق نفس کشیدن را از مردم ایران سلب نکرده است. سخنگوی دولت با هفت سال ناکارآمدی، سوء مدیریت، دروغ گویی، وعده های دروغ و کرنش و دریوزگی مقابل غرب، اسراییل و صهیونیست ها و فلج کردن پایه های اقتصادی و اجتماعی کشور و دامن زدن به تورم افسار گریخته با کمال وقاحت و بی شرمی خود را طلبکار می دانند آیا بالاتر از سیاهی رنگی است؟!! زینهار روزی که دولت تدبیر و امید با همدستی تسلیم طلبان و سازشکارانی که زبان آمریکا را در دهان دارند قدرتی بیابد که زانو بر گردن مردم گذارد و ملت ایران را از نفس کشیدن باز بدارد. گویا منظور سخنگوی دولت از«وضع صد برابر بدتر» اشاره به این روز است!

سید حمید روحانی   99/4/7