نامه خوئینی‌ها و مواضع حجاریان دولت روحانی را تبرئه نمی‌کند

در زمان امام چون نمی‌توانستند مقابل ایشان بایستند ترجیح دادند بگویند ضدآمریکایی هستند امروز خوئینی‌ها به صحنه آمده و به اصطلاح نامه‌ای سرگشاده به مقام‌معظم‌رهبری نوشته است. او می‌خواهد از این دولت ناکام به‌نوعی دفاع و با زبان بی‌زبانی روحانی را تبرئه کند تا بگوید اجازه ندادند او کاری کند. به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سیدحمید روحانی،…

قیام مسلحانه علی پهلوی علیه محمدرضا پهلوی(1)

نهضت اسلامی ایران به رهبری امام خمینی در مقطعی آغاز شد که بیش‌تر گروه ها و سازمان‌های سیاسی به رژیم شاه و نظام سلطنتی وفادار بوده و هیچگاه اندیشه براندازی در سر نداشتند. با دستاویز پاسداری از قانون اساسی مشروطه، نسبت به رژیم شاه اظهار وفاداری می‌کردند. شعار «شاه باید سلطنت کند، نه حکومت» از…

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری(1)

می‌گویند از مشکلات بزرگ انسان‌ها و جوامعی که دچار دگرگونی و انقلاب شده‌اند این است که پیوسته در معرض بازگشت به دوره‌ی پیش از انقلاب قرار دارند. در تاریخ مذاهب نیز خوانده‌ایم، جوامعی که تحت تأثیر آموزه‌های پیامبرانه قرار گرفته و به سوی حق هدایت شده‌اند. پیوسته در معرض بازگشت به باطل و دوره‌ی جاهلیت…

انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟ (1)

پرسش از عملکرد انقلاب اسلامی، در حقیقت پرسش از نحوه نگاه دین به حوزه‌ی عمومی نیز هست و در نتیجه یک پرسش بنیادی است. پاسخ به این پرسش اگر چه پاسخ به عملکردهای یک نظام سیاسی در یک دوره مشخص هست اما پاسخ به تبعات و پیامدهای حضور مذهب در سیاست نیز می‌باشد. نظام جمهوری…