چهل سال پیش در چنین روزی: 12 آذر ۱۳۵۸

انقلاب اسلامی و بازخوانی ریشه‌های تنفر ملت ایران از امریکا

امریکا

بررسی تطبیقی دیدگاه امام خمینی و مدعیان ملی‌گرایی امریکا با ورود خود به صحنه سیاست ایران با کودتای ۲۸مرداد و تلاش برای تسلط بر سیاست، اقتصاد و تسلط بر ارتش ایران زمینه تنفر از خود و سیاست‌های سلطه‌گرانه‌اش را در دل آحاد ملت ایران به وجود آورد و شعار «مرگ بر امریکا» را به عنوان…

بوران توطئه در نخستین سال پیروزی انقلاب

انقلاب اسلامی

سقوط چهارصد و چهل و ششمین و آخرین پادشاه ایران از تخت‌طاووس را باید شگفت‌انگیزترین پدیده سیاسی تاریخ معاصر جهان دانست؛ هم از آن جهت که شاه تصور نمی‌کرد با داشتن یک ارتش هفتصد هزار نفری مسلح به انواع تسلیحات، شکست بخورد و هم از این نظر که او تنها شاهی بود که چند دولت…

چهل سال پیش در چنین روزی: 12 آبان ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 9 آبان ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 7 آبان ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 6 آبان ۱۳۵۸