شیخ محمد خیابانی؛ روح بیدار و حماسه خروشان آذربایجان

شیخ-محمد-خیابانی

دوره جنبش شیخ محمد خیابانی یکی از دوره‌های سخت تاریخ ایران می باشد. دوره‌ای که انقلاب مشروطه ایران به رغم حمایت های بی دریغ مراجع عظام نجف و ایران و جانفشانی‌های توده مردم به رهبری رادمردانی چون ستارخان و باقرخان توانسته بود نظام کهن استبدادی و خودکامگی را فرو ریزد. اما متأسفانه نتوانسته بود جامعه…

انقلاب اسلامی در رویارویی با تحجر مدرن

در این مقاله جریانات حاکم بر تحولات تاریخ معاصر ایران طی یکصد ساله اخیر از سه منظر تقلید گرایی، تأویل گرایی و همچنین اصول گرایی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و با این نگاه نهضت مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و همچنین تحولات انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده مقاله…

15 خرداد، سرآغاز افول تمثال پادشاهی در ایران

دلایل تاریخی و نوشته های زیادی وجود دارد که نشان می دهد رژیم مشروطه سلطنتی بر اساس نوعی پیوستگی و تداوم زیربنایی با آرمان های جریان های شبه روشنفکری سکولار ایران از میرزاملکم خان ناظم الدوله به بعد قرار دارد که آرزوی آنها تبدیل نظام ایلاتی سلطنت قاجاریه به یک رژیم دیکتاتوری قانونی شبیه به…

انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟(6)

غربی ها که جای پا و نفوذ خود را با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از دست دادند، در بوق های تبلیغاتی پیوسته القا می کنند که وضع ایران از جنبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خراب ‌تر شده است و عده ای نیز در داخل از روی ناآگاهی و برخی آگاهانه این تلقی نادرست…

جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی

مفهوم مردم سالاری دینی از جمله مفاهیمی است که برآمده از فرهنگ انقلاب اسلامی و به عنوان نظریه ای شاخص در نسبت دین با سیاست است. مفهوم مردم سالاری دینی با تمام ابعادش بیانگر گرایش شاخصی در حوزه معرفت سیاسی است که با گفتمان رسمی و غالب اندیشه های سیاسی تفاوت بنیادی دارد. عده ای…

رویکرد ابزارگرایانه به دین و روحانیت در تاریخ معاصر ایران(2)

نهضت مشروطیت (۱۳۲۴ق/۱۲۸۵ش) در فرآیند نفوذ و گسترش غرب گرایی و تجدد خواهی در ایران، تأثیر مهمی دارد. از این رو بدون مطالعه و بررسی این مرحله از تاریخ معاصر ایران نمی‌توان به فهم درست و عمیقی از فرآیند سکولاریزاسیون در ایران نائل گشت. بدین ترتیب برای فهم درست رویکرد ابزاری به دین و روحانیت-…

انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟ (5)

تجددطلبی و ترقی خواهی ایران در حساس‌ترین دوران تاریخ، به جای اینکه متوجه توسعه انسانی، توسعه روستایی، توسعه علمی و غیره گردد با سیاست های جاهلانه رژیم مشروطه سلطنتی پهلوی، به دنبال رفع اختلاف ظاهری ایرانی های با اروپایی ها بود. کلاه گذاشتن بر سر مردان و چادر برداشتن از سر زنان و محروم کردن…

انقلاب اسلامی، شکست تجربه غرب‌گرایی و زوال پادشاهی در ایران

نظام مشروطه سلطنتی نظامی بود که رضاخان و سلسله پهلوی را به وجود آورد و آن را در ایران قانونی کرد. مسئولیت عقب ماندگی، فقر و ناکامی های ایران در پیشرفت، متوجه نظام مشروطه سلطنتی و رژیم پهلوی بود. با گسترش اعتراضات مردمی در ۱۳۵۶، بسیاری از روشنفکران انتظار داشتند، تعدیل در قدرت دیکتاتوری به…

انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟(4)

فرضیه اصلی سلسله مقالات «انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟» از ابتدا بر این بود که درک کارآمدیِ بالای جمهوری اسلامی، جز در یک نسبت مقایسه ای قابل فهم نیست و این نسبت با مقایسه عملکرد نظام مشروطه سلطنتی به عنوان یک نظام پایان یافته و نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مستقر در…

بررسی جعل یک سند پیرامون انقلاب اسلامی در کتابخانه ی مطالعات ایرانی لندن

وارد شدن مفهوم توهم تئوری توطئه در تاریخ معاصر ایران یکی از موضوعاتی است که تا حدود زیادی تحلیل تاریخی و بررسی نقش سیاست بین المللی را که فصل بسیار مهمی از تحولات سیاسی- اجتماعی تاریخ معاصر ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است، را مخدوش می سازد. از این‌رو نویسنده در این نوشتار…