با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت

در این بخش، به پرسش‌ها و نظرات خوانندگان و پژوهشگران در حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر پاسخ داده شده است. پرسش ها و نظرات این نوشتار پیرامون تفاوت های موجود در اندیشه و عمل دو جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا  در جمهوری اسلامی است.

مقدمه ای بر جریان حضور صهیونیست؛

روابط ایران و اسرائیل در پیش از انقلاب اسلامی، جنبه های گوناگونی داشت که یکی از عرصه های مهم این رابطه به فعالیت های اسرائیل در حوزه فرهنگ و رسانه‌های همگانی باز می گردد. رژیم صهیونیستی برای در دست گرفتن رسانه های جهان، سرمایه گذاری فراوانی انجام داده است. در همین راستا، سران اسرائیلی در…

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری(19)

رویارویی با دانایان و پیشوایان امت و خوار داشتن روحانیت از توطئه‌های دیرینه‌ای است که سازمان فراماسونری و همدستان آن در ایران به شدت دنبال می کنند. این گروه‌ها تحت عناوین « منورالفکران »، «روشنفکران»، « متجددین» و… یک بازی سیاسی- فرهنگی به راه انداخته‌اند که در راه انجام آن از هیچ  جنایتی پروا ندارند….

ایدئولوژی تشیع، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی

 وقوع انقلاب اسلامی در منطقه پیامدهایی را به دنبال داشت: از جمله اینکه عوامل مؤثر بر ژئوپلیتیک منطقه را متحول ساخت؛ به طوری که ایدئولوژی اسلام ناب و مفاهیم و آموزه های انقلابی آن، علاوه بر اینکه رقیبی جدی برای لیبرالیسم غرب محسوب گردید. به عنوان عاملی ژئوپیلیتیک، نظر بسیاری از صاحب نظران غربی را…

روزهای حماسه و نور

انقلاب اسلامی ایران که در بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید از جمله رخدادهای استثنائی و کم نظیر تاریخ ایران است که نه تنهامختص یک شهر یا منطقه ای خاص نبود بلکه تمام شهرهای ایران به نوبه خود در این واقعه حضور داشتند. با توجه به دامنه تأثیرات فراگیر و شگرف این رخداد، شایسته است که…

نقدی بر کتاب «مأموریت مخفی هایزر در تهران»

برای پی بردن به اهمیت و عظمت انقلاب اسلامی، از زوایای مختلف می توان به این پدیده شگرف در ربع پایانی قرن بیستم نگریست و به تحلیل و تفسیر وقایع، رویدادها و دستاوردهای مختلفی پرداخت که پیرامون این واقعه شکل گرفته یا حاصل آمده اند. در این میان بی شک بررسی خاطرات شخصیت هایی که…

اگر شاه بود؟!

 انقلاب اسلامی؛ نهضتی دینی – مردمی علیه نظام مستبد و حاکمی دیکتاتور بود که توانست پس از قرن ها مدید نظام موروثی – سلطنتی را سرنگون سازد و نظام دینی– مردمی را جایگزین آن نماید. به طور طبیعی نسل جوان متأخر از دوران وقوع انقلاب تجریه مستقیمی از نظام شاهنشاهی پیش از انقلاب را در…

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا؛ علل و زمینه ها

با پیروزی انقلاب اسلامی، به رغم خواست ابر قدرت ها و از دست رفتن استراتژیک ترین کشور وابسته به امریکا و غرب و خطر گسترش مبانی آن به سراسر خاورمیانه و کشورهای اسلامی، دشمنان جهانخوار با بسیج تمام عوامل پیدا و پنهان خود، توطئه های گوناگونی را سازماندهی کردند و برای به شکست کشاندن انقلاب…

درآمدی بر حوادث خونین مشهد

شهر مقدس مشهد در طول نهضت امام خمینی(س) شاهد حوادث بیشماری بوده است که به علت  اهمیتی که در پیشبرد نهضت در این شهر داشته اند در خور توجه و بررسی هستند. از جمله وقایع، درگیری های خیابانی و کشتار خونین رژیم در روزهای نهم و دهم در ۱۳۵۷ است. این حادثه در استانداری خراسان…

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (۱۷)

در کشورهای اسلامی پیشاپیش هر نهضت ضد استعماری مرجعیت شیعه حضور داشته است. حضوری که همواره به عنوان تکیه‌گاه مطمئنی برای توده مردم مطرح بوده و بدین خاطر استعمار همیشه در صدد از بین بردن و یا کمرنگ کردن تأثیر این نقش بوده است. در این نوشتار نویسنده  می کوشد با اشاره بر سیاست های…