امام خمینی، انقلاب اسلامی و شالوده مشکنی سیطره گفتمان های رسمی در حوزه سیاست (8)

تجدد در ایران از دیرباز با اندیشه غرب‌گرایی و تقلید همراه بود و با چنین برداشتی بود که به جنگ فرهنگ و هویت ملی ایران آمد. این مفهوم بیش از آنکه به معنای رهایی از فقر، عقب ماندگی، آزادی، قانون گرایی، توسعه و پیشرفت باشد به معنی رهایی از اندیشه های مذهبی، اخلاق و هویت…

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (9)

بررسی خاطرات منسوب به آقای منتظری در جهت روشن نمودن خلاف واقع بودن برخی مطالب آن، طی چندین شماره از فصلنامه ۱۵ خرداد انجام گرفته است. در فصل های گذشته گوشه هایی از تناقض‌گویی ها و تحریف های موجود در کتاب خاطرات، تا حدودی بازگو شد، نویسنده در این فرگرد نیز بخش های دیگری از…

ریشه های انقلاب اسلامی در چشم انداز اسناد لانه جاسوسی

پس از خاموش شدن هیجان های مربوط به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام برای اثبات ادعاهای خود مبنی بر اینکه سفارت امریکا در ایران مرکز جاسوسی علیه ملت ایران و ملت های منطقه بود، اسنادی را در قالب حدود هفتاد جلد کتاب منتشر کردند که نشان می داد ادعای ایران مبنی…

امام خمینی، انقلاب اسلامی و شالوده شکنی سیطره گفتمان های رسمی در حوزه سیاست (7)

در این مقاله نویسنده به زعم خود به جوهره اصلی انقلاب اسلامی که همانا آرمان حکومت دینی است می پردازد. در این مقاله بر این موضوع تأکید شده است که امام با طرح انقلاب اسلامی نه تنها سلطه نظام فکری حاکم بر جامعه را در ذهن ایرانیان در هم شکست و به رهایی آنها کمک…

امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی و شالوده شکنی سیطره گفتمان های رسمی در حوزه سیاست(6)

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و زوال نظام پادشاهی، در هر کجا این آگاهی مبهم پراکنده بود که نظام جدیدی در آستانه ساخته شدن است و به همان سان امیدهای جدیدی را نیز در زمینه دگرگونی و اصلاحات، تحول مفاهیم و مدل نظام سیاسی به بار آورده است. اما هنوز هم به درستی نمی توان…

شهید بهمن حجت کاشانی از نگاه راویان خرم دره(2)

در شماره های پیشین فصلنامه پانزده خرداد، در قالب چندین مقاله به موضوع حرکت های مسلحانه علیه رژیم پهلوی از سوی درباریانی چون علی اسلامی(پهلوی) و بهمن حجت کاشانی پرداخته شد. همچنین در رویکردی نو، مقاله ای پیرامون خاطرات اهالی خرم‌دره، ابهر و شناط پیرامون حضور و فعالیت های بهمن حجت کاشانی در خرم‌دره، در…

بررسی نظری و تاریخی مواضع نهضت آزادی ایران در برخورد با انقلاب اسلامی

نهضت آزادی ایران از جمله احزاب و گروه هایی است که به دلیل ادعای درآمیختن ارزش های اسلامی با مبانی و فرهنگ غربی و شکل دادن به نوعی اصلاح طلبی شبه مذهبی در ایران، شایسته نقد و بررسی است. نهضت آزادی ایران که به منزله یک سازمان سیاسی در مبارزه پارلمانتاریستی و مسالمت آمیز با…

امام خمینی، انقلاب اسلامی و شالوده‌شکنی سیطره گفتمان‌های رسمی در حوزه سیاست(5)

هدف انقلاب اسلامی ایران تنها دگرگونی صورت قدیم نظام سلطنتی نبود، بلکه می خواست کل ساختار اجتماعی ایران قبل از انقلاب را نابود کند. بنابراین ضروری بود که علیه همه قدرت های تثبیت شده در چنین جامعه ای به مبارزه برخاسته و همه امتیازهای به رسمیت شناخته شده برای بسیاری از جریان ها، افکار و…

شعور تاریخی ملت ایران در شعارهای انقلاب اسلامی

برای شناخت ماهیت انقلاب اسلامی، یافتن متون اصیلی که خالی از حب و بغض ها باشد، کار دشواری است. در این میان خالص ترین متن دگرگونی های بزرگ اجتماعی را باید از طریق بازخوانی شعارهای آن جستجو کرد. شعارها اندیشه هایی هستند که در نهضت های اجتماعی بر زبان مردم جاری می شوند و تمامی…

انقلاب اسلامی در چشم‌انداز نشریات خارجی

یکی از شیوه‌های مطالعه حقانیت آرمان های اسلامی در حرکت بزرگ اجتماعی مردم ایران در سال های ۵۶ و ۵۷، رجوع به نوشته های این دوران است. از میان نوشته های این دوران انعکاس انقلاب اسلامی در مطبوعات خارجی جلوه دیگری از ماهیت اسلامی جنبش این دوران می باشد. غیرایرانیان در سراسر جهان توجه بیشتری…