امام خمینی(ره) فضای فکری نجف را متحول کرد

آیت‌الله محمدفاضل استرآبادی

مصاحبه اختصاصی (منتشر نشده) فصلنامه ۱۵خرداد با حضرت آیت‌الله محمدفاضل استرآبادی ضبط و تدوین «روایت رویدادهای تاریخ معاصر»، یکی از کارویژه‌های بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی ‌است که بخشی از این تلاش‌ها در فصلنامه تخصصی ۱۵خرداد انعکاس می‌یابد. در این میان، آنان که به واسطه موقعیت و شخصیت‌شان، به کانون شکل‌گیری اتفاقات یا به…