نقش روحانیت گیلان در وقایع مربوط به قیام 15خرداد

قیام 15 خرداد

آیت‌الله سید حسن بحرالعلوم رشتی و آیت‌الله سید محمود ضیابری دو تن از بزرگترین مجتهدین گیلان بودند که در قضایای گیلان در نهضت امام خمینی(ره) حضور پررنگی داشته و در قضایای تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی حمایت زیادی از امام خمینی انجام دادند. نیز در جریان حرکت امام خمینی در مقابله با انقلاب سفید، این…

گیلان در آغاز نهضت امام خمینی

رژیم شاه سیاست‌های ضد دینی خود را بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی آغاز کرد و اولین برنامه‌ای که رژیم تدارک دید تصویبنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. مردم ایران به رهبری امام خمینی به مبارزه با رژیم پرداخته و سیاست‌های ضد دینی آن را محکوم کردند. از آغازین روزهای نهضت امام خمینی(ره) علمای گیلان با…