گیلان در آغاز نهضت امام خمینی

رژیم شاه سیاست‌های ضد دینی خود را بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی آغاز کرد و اولین برنامه‌ای که رژیم تدارک دید تصویبنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. مردم ایران به رهبری امام خمینی به مبارزه با رژیم پرداخته و سیاست‌های ضد دینی آن را محکوم کردند. از آغازین روزهای نهضت امام خمینی(ره) علمای گیلان با…