بازخوانی روزشمار شهادت آیت‌الله حاج سید مصطفی خمینی(ره) و نقش آن در آگاهی بخشی، حرکت‌آفرینی و پیروزی انقلاب اسلامی

معصومه مرادپور

بزرگ‌ترین رخدادی که در برملا کردن ماهیت رژیم سلطنتی پهلوی، آگاهی بخشی به مردم و پیروزی انقلاب اسلامی نقش مؤثری داشت، واقعه شهادت آیت‌الله حاج سید مصطفی خمینی در روز یکشنبه ۱/۸/۱۳۵۶ در نجف اشرف است. موجی که شهادت این عالم مجاهد در ایران به راه انداخت در ردیف موج‌های بنیان افکنی بود که پایه‌های رژیم مشروطه سلطنتی را در ایران بیش از پیش متزلزل ساخت.

این ادعا را می توان با رجوع به اسناد محرمانه ساواک و شهربانی به خوبی اثبات کرد. برای درک این رخداد در آگاهی بخشی و حرکت آفرینی به مردم و پیروزی انقلاب اسلامی کلیه وقایع روزشمار شهادت حاج آقا مصطفی را به نقل از اسناد محرمانه ساواک و شهربانی نظام شاهنشاهی منتشر می کنیم تا روزنه‌ای باشد به درک هر چه عمیق‌تر و دقیق‌تر انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن.

نسخه کامل PDF