کلام حضرت امام

iranemoaser.com

روزشمار انقلاب اسلامی

iranemoaser.com

مسئله فلسطین

iranemoaser.com

چاپ
شناسه خبر : 87
93/11/28 - 15:47 - 2015-2-17 15:47:27
موسس بنیاد تاریخ پژوهی با اشاره به اینکه سازمان مجاهدین خلق یک جریان خطرناک بود که اگر بصیرت امام نبود همانکاری را که فراماسون ها با نهضت عدالتخواهی کردند بر سر نهضت امام می آوردند؛ گفت: از پیروزی انقلاب، بنی صدر، جبهه ملی ، نهضت آزادی و .. هیچکدام راه امام و اسلام ناب را قبول نداشتند و بدترین نفاق را دنبال کردند. سالم ترینشان بازرگان بود که اعتقادات خود را به زبان می آورد. در نوفل لوشاتو پیش امام رفت و گفت شاه را از ایران بیرون نکنید که امام با تندی گفت کدام انسانیت اجازه می دهد کسی را که دستش به خون مردم آلوده است را بیرون نکنیم و بازرگان سکوت کرد و به ایران بازگشت. ابراهیم یزدی بلافاصله برای اینکه این جریان به پای آنها نوشته نشود علیه بازرگان اعلامیه صادر کرد و گفت شاه باید از ایران برود. نهضت آزادی هم در دوران جنگ ضربات زیادی را به ما زد و حرف های غربی ها را تکرار می کرد

سخنرانی سید حمید روحانی در دانشگاه آزاد شیراز-قسمت دوم

موسس بنیاد تاریخ پژوهی با اشاره به اینکه سازمان مجاهدین خلق یک جریان خطرناک بود که اگر بصیرت امام نبود همانکاری را که فراماسون ها با نهضت عدالتخواهی کردند بر سر نهضت امام می آوردند؛ گفت: از پیروزی انقلاب، بنی صدر، جبهه ملی ، نهضت آزادی و .. هیچکدام راه امام و اسلام ناب را قبول نداشتند و بدترین نفاق را دنبال کردند. سالم ترینشان بازرگان بود که اعتقادات خود را به زبان می آورد. در نوفل لوشاتو پیش امام رفت و گفت شاه را از ایران بیرون نکنید که امام با تندی گفت کدام انسانیت اجازه می دهد کسی را که دستش به خون مردم آلوده است را بیرون نکنیم و بازرگان سکوت کرد و به ایران بازگشت. ابراهیم یزدی بلافاصله برای اینکه این جریان به پای آنها نوشته نشود علیه بازرگان اعلامیه صادر کرد و گفت شاه باید از ایران برود. نهضت آزادی هم در دوران جنگ ضربات زیادی را به ما زد و حرف های غربی ها را تکرار می کرد

نامه حضرت امام

iranemoaser.com

کتاب نهضت امام خمینی

iranemoaser.com

نقد کتاب

iranemoaser.com

گفتنی ها و دانستنی ها

گفتنی ها و دانستنی ها