خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
96/8/17 - 18:23 2017/11/8
شناسه خبر : 595

شماره 52 فصلنامه تخصصی 15 خرداد منتشر گردید.

در این شماره می‌خوانیم:

کالبدشکافی راهبردهای امریکا در برخورد با انقلاب اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پیشینه و سیر تدوین 

رهیافت‌های نظری و عملی تشکل‌سازی از دیدگاه امام خمینی(ره)

جستاری بر نقاط افتراق سبک رهبری ولایی و سبک رهبری کاریزما با نگرشی بر شخصیت رفتاری امام خمینی(ره)

ضد صهیونیسم ستیز 

و .......