کلام حضرت امام

iranemoaser.com

روزشمار انقلاب اسلامی

iranemoaser.com

مسئله فلسطین

iranemoaser.com

چاپ
شناسه خبر : 52
93/11/27 - 11:26 - 2015-2-16 11:26:12

 

 

تظاهرات پراكنده در قم
 
 
روزنامه اطلاعات در صفحه 7 شماره 15506 مورخ 17/10/2536 مقاله‌اي تحت عنوان «ايران و استعمار سرخ و سياه» نوشته احمد رشيدي مطلق درباره روح‌اله خميني درج نموده و چون احتمال ميرفت عناصر مخرب دست به اقداماتي بزنند بلافاصله پس از انتشار روزنامه به كليه شهرباني‌ها سريعا ابلاغ شده تا نسبت به حفاظت تاسيسات روزنامه اطلاعات اقدام نمايند. (فتوكپي مقاله پيوست مي‌باشد).
ساعت 1000 روز جاري (18/10/2536) حدود 300 نفر از طلاب قم بعنوان اعتراض به درج مقاله مذكور مقابل صحن حرم و مدرسه خان اجتماع و شعارهائي له خميني داده كه به محض مشاهده ماموران متفرق گرديده‌اند.
متعاقب آن حدود 150 نفر به منزل آيت‌اله شريعتمداري رفته كه نامبرده از پذيرفتن آنها خودداري و بنابه تقاضاي تلفني وي ماموران شهرباني اطراف منزل مستقر و در نتيجه 60 نفر از آنان خارج و بقيه در حياط منزل باقي مي‌مانند سرانجام مشاراليه با بلندگوي دستي خطاب به مجتمعين اظهار نموده (از اينكه به منزل من آمديد متشكرم و شما فكر مي‌كنيد كه ساكت نشسته‌ايم اما در اشتباه هستيد ما اقدامات خود را مي‌كنيم ولي شما در منزل من آرام و ساكت هستيد و به محض آنكه از منزل خارج شديد شعار مي‌دهيد،‌ شلوغ مي‌كنيد، نظم شهر را به هم مي‌زنيد و نتيجه اقدامات من را بر باد مي‌دهيد) كه پس از سخنراني، جمعيت از منزل متفرق گرديده است. 
مقارن همان ساعت حدود 300 نفر به منزل آيت‌اله گلپايگاني و 100 نفر به منزل آيت‌اله روحاني مراجعه نموده‌اند كه آيت‌اله روحاني نيز در اين زمينه مطالبي بيان داشته و اضافه كرده با داد و بيداد و شعار موافق نيستم. 
در خلال امر تعداد معدودي مبادرت به تظاهرات پراكنده در چند نقطه شهر نمودند كه وسيله ماموران سريعا متفرق گرديده‌اند. 
ساعت 12 كليه مراجعه كنندگان از منازل آيات خارج و متفرق شده و وضع به صورت عادي درآمده است. 
ارزيابي خبر: خبر صحت دارد. 
گيرندگان: دفتر ويژه اطلاعات، كميته مشترك ضد خرابكاري
منبع: آرشیو بنیاد

نامه حضرت امام

iranemoaser.com

کتاب نهضت امام خمینی

iranemoaser.com

نقد کتاب

iranemoaser.com

گفتنی ها و دانستنی ها

گفتنی ها و دانستنی ها