کلام حضرت امام

iranemoaser.com

روزشمار انقلاب اسلامی

iranemoaser.com

مسئله فلسطین

iranemoaser.com

چاپ
شناسه خبر : 43
93/11/26 - 16:25 - 2015-2-15 16:25:20
قيام فرامو ش شده« جستارهايى پيرامون قيام 17 خرداد سال 1354 فيضيه »
دكتر سيد حميد روحاني
اوضاع ايران در دهه 50
وقتى طرح حكومت اسلامى امام در سال 1348 در قالب يك نظريه منسجم و بديل نظام پادشاهى مطرح شد، روحانيان مبارز حوزه هاي اسلامي نيز بيش از گذشته ايده و انگيزه براندازي را جدي گرفتند. حمله به شخص شاه در اعلامي هها و تظاهرات روحانيان و طلاب- به رغم خفقان حاكم- بيش از گذشته مطرح و دنبال شد و اين در شرايطي بود كه هرگونه نيش و طعنه و گوشه و كنايه به شاه، در حكم انتحار بود و كساني كه در اعلاميه ها و نوشته هاي خود شاه را مورد انتقاد و اعتراض قرار مي دادند، در واقع حكم اعدام خود را امضاء مى كردند. حماسي ترين و توفانى ترين خيزش و خروش ملت ايراندر نفى ظام پادشاهى در خرداد 1354 در فيضيه قم روي داد. در اين قيام خونين كه در تاريخ نگارى دوران معاصر به كلى فراموش شد، طلاب و روحانيان با شعارهايي انقلابي و بنيان افكن از جمله مرگ بر شاه قاتل، مرگ بر شاه مزدور، از پهلوي بيزاريم و... به تظاهرات دست زدند و رژيم شاه را به چالش كشيدند.
 
 
متن کامل مقاله را در فایل pdf پیوست مطالعه نمایید.

سایر پیوست ها

نامه حضرت امام

iranemoaser.com

کتاب نهضت امام خمینی

iranemoaser.com

نقد کتاب

iranemoaser.com

گفتنی ها و دانستنی ها

گفتنی ها و دانستنی ها