کلام حضرت امام

iranemoaser.com

روزشمار انقلاب اسلامی

iranemoaser.com

مسئله فلسطین

iranemoaser.com

چاپ
شناسه خبر : 218
93/12/4 - 15:06 - 2015-2-23 14:06:22
امام و ليبراليسم غربي
 
امام خطر اصلي را ليبراليسم و فرهنگ غرب مي‌دانستند و پيوسته زنگ خطر را عليه استكبار غربي به‌صدا درمي‌آوردند.
شهادت آيت‌الله مطهري، شهادت آيت‌الله بهشتي به همراه بيش از 72 تن از مردان انقلابي و فرهيخته، جريان بني‌صدر، شهادت رجايي و باهنر، توطئه براندازي با همدستي شريعتمداري و حزب خلق مسلمان، جريان مهدي هاشمي، جريان شيخ عبدالله نوري، جريان صادق قطب‌زاده، جريان شيخ‌علي تهراني و صدها جريان ديگر ريشه در انديشه‌هاي ليبراليستي و توطئه‌هاي خانمانسوز ليبراليست‌هاي غربي داشت.
اين ليبراليست‌ها و انديشه‌هاي ليبراليستي بود كه اخوان‌المسلمين را پس از هشتاد سال تلاش براي دست‌يابي به قدرت، اين چنين فلج كرد و به خاك مذلت نشاند.
مردم انقلابي مصر در درازاي يكسال و اندي كه از حكومت مرسي گذشت ديدند كه او راه حسني مبارك را پي گرفت و با انديشه‌هاي ليبراليستي انقلاب آن كشور را به مسلخ برد و رسوايي كار او تا آنجا بود كه رييس‌جمهور خون‌ريز و آدمكش فلسطين را «برادر عزيز» خواند!
كساني كه از راه مردم بي‌خبر مي‌مانند و يا خود را به بي‌خبري مي‌زنند و تلاش مي‌كنند كه انديشه‌هاي ليبراليستي را زير پوشش «اعتدال» و دوري‌گزيني از «افراطي‌گري» و «خشونت‌طلبي» توجيه كنند بايد از سرنوشت مرسي و گروه او: «اخوان‌المسلمين» عبرت بگيرند
امروز خطر ليبراليسم و انديشه‌هاي ليبراليستي بيش از هر زمان ديگري اسلام، انقلاب اسلامي و استقلال ايران را تهديد مي‌كند
***********

 

جريان‌شناسي و دشمن‌شناسي از ويژگي هوشمندان و ژرف‌نگران تكامل‌يافته‌اي است كه چراغ هدايت و نور و روشنايي خدايي و دروني در پيشاروي خود دارند و با نور هدايتگر خداوندي حركت مي‌كنند، راه را از چاه باز مي‌شناسند و از كژراهه و بيراهه‌پويي ايمن مي‌مانند «المومن ينظر بنورالله» ليكن كساني كه از اين ويژگي‌ ريشه‌اي و بنياني برخوردار نيستند و در مسائل و جريان‌هاي روز بينش و بصيرت بايسته ندارند و در واقع از نور هدايت محرومند، هيچ‌گاه نمي‌توانند سره را از ناسره بازشناسند و چه بسا خود به لغزش و گمراهي دچار مي‌شوند و بيراهه مي‌روند.

امام (س) ‌روزي خطر شاه را اعلام كرد و در راه سرنگوني رژيم شاه به‌پا خاست كه برخي از مقامات روحاني و گروه‌هاي سياسي، شاه را نماد استقلال و تماميت ارضي ايران مي‌پنداشتند و بر اين باور بودند كه اگر يك مو از سر شاه كم شود كشور تجزيه مي‌شود و بخش‌هايي از خاك ايران از دست مي‌رود!

از ياد نبريم كه در سال 1357 كه انقلاب اسلامي ايران در آستانه پيروزي قرار داشت و فريادهاي «مرگ بر شاه» «استقلال،‌آزادي، جمهوري اسلامي»‌ در آسمان ايران طنين‌انداز بود، مرحوم مهندس بازرگان به نوفل لوشاتو شتافت تا امام را از سرنگوني شاه باز بدارد و از ايشان بخواهد كه توبه شاه را بپذيرد و به او اجازه دهد كه «سلطنت كند، نه حكومت»!!

اين موضع مرحوم مهندس بازرگان نه از روي شاهدوستي، بلكه از بيم تجزيه ايران و از هم پاشيدن شيرازه كشور بود كه رژيم شاه را پاس مي‌داشت و برخي نيز واژگوني رژيم شاه را ناشدني مي‌پنداشتند و مبارزه با آن رژيم را مشت به سندان كوبيدن مي‌ديدند. چنان‌كه مبارزه با استكبار جهاني و رژيم صهيونيستي را نيز حركتي دور از خرد و انديشه وانمود مي‌كردند و اين پندار را پذيرا بودند كه رويارويي با ابرقدرت‌هاي غرب ـ به ويژه امريكا ـ اولاً خلاف عقل و خرد و انديشه است و ثانياً مايه استواري رژيم‌هاي ماركسيستي و ابرقدرت شوروي مي‌شود.

از ناسازگاري‌هاي فكري بسياري از علما با امام به دو برداشت ناهنجار برمي‌گشت كه درباره ماركسيسم و ليبراليسم و نيز درباره قدرت اسطوره‌اي امريكا داشتند. آنان بر اين باور بودند كه خطر اصلي براي جهان اسلام ماركسيسم است و حتي برخي از آنان بر اين نظر بودند كه مبارزه با شاه اگر زمينه‌ساز نفوذ بيشتر ماركسيست‌ها در ايران شود، درست نيست و بايد از آن خودداري شود، ليكن امام بر اين باور بودند كه خطر اصلي براي اسلام و ملت‌هاي مسلمان ليبراليسم است و تفاوت ماركسيسم و ليبراليسم تفاوت كافر و منافق است و جريان نفاق در درازاي تاريخ ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري بر اسلام وارد كرده است. از ديد امام ماركسيست‌ها هيچ‌گاه نمي‌توانند در كشورهاي اسلامي سلطه دايم به دست آورند چون با اعتقادات مردم طرفند. برداشت ديگر برخي از روحانيان اين بود كه مسلمانان توان رويارويي با ابرقدرت امريكا را ندارند و ملت‌ها جز مماشات و رفتار مسالمت‌آميز با آن جهانخوار مقتدر، راه ديگري ندارند، ليكن امام بر اين باور بودند كه يك ملت آگاه، با بصيرت و با اراده شكست‌ناپذيرند و هيچ نيروي مادي و نظامي در برابر اراده يك ملت نمي‌تواند پايداري كند و «امريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند».

با پيروزي انقلاب اسلامي اين نكته آشكار شد كه چرا امام خطر اصلي را ليبراليسم و فرهنگ غرب مي‌دانستند و پيوسته زنگ خطر را عليه استكبار غربي به‌صدا درمي‌آوردند. در پي پيروزي انقلاب اسلامي ماركسيست‌ها در هر نقطه‌اي از ايران سربلند كردند به دست ملت آگاه و قهرمان‌پرور ايران به شدت سركوب شدند و از ميان رفتند، ليكن ليبراليست‌ها از روز پيروزي انقلاب اسلامي تا به امروز در صحنه حضور دارند و تاكنون ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري بر اسلام، ايران و نظام جمهوري اسلامي زده‌اند. شهادت آيت‌الله مطهري، شهادت آيت‌الله بهشتي به همراه بيش از 72 تن از مردان انقلابي و فرهيخته، جريان بني‌صدر، شهادت رجايي و باهنر، توطئه براندازي با همدستي شريعتمداري و حزب خلق مسلمان، جريان مهدي هاشمي، جريان شيخ عبدالله نوري، جريان صادق قطب‌زاده، جريان شيخ‌علي تهراني و صدها جريان ديگر ريشه در انديشه‌هاي ليبراليستي و توطئه‌هاي خانمانسوز ليبراليست‌هاي غربي داشت.

اين ليبراليست‌ها بودند كه آقاي منتظري را از ما گرفتند. اين ليبراليست‌ها بودند كه در دوران دفاع مقدس برخي از فرماندهان و دست‌اندركاران جنگ و جبهه را به سردي، سستي و نوميدي كشاندند و امام عزيز را به نوشيدن جام زهر ناگزير ساختند. اين ليبراليست‌ها بودند كه مبارزه با امريكا و شعار مقدس و اسلامي «مرگ بر امريكا»، «مرگ بر اسراييل» و... مورد نكوهش قرار دادند و پيوسته در گوش برخي از مسئولان سازش با امريكا و كوتاه آمدن در برابر استكبار جهاني را وسوسه و زمزمه كردند. اين ليبراليست‌ها بودند كه آقاي هاشمي رفسنجاني را از خط امام دور كردند و به سازش با قاتلان بيش از 600 تن از زايران ايراني و مرتجع‌ترين و ديكتاتورترين حاكمان منطقه كشاندند. اين ليبراليست‌هاي ماسك‌دار و مرموز بودند كه آقاي محمود احمدي‌نژاد را با 180 درجه چرخش از راه ملت و رهبري جدا كردند و به كژراهه كشاندند و اين چهره مقتدر و مفيد را فلج كردند.

چنان‌كه در مصر نيز اين ليبراليست‌ها و انديشه‌هاي ليبراليستي بود كه اخوان‌المسلمين را پس از هشتاد سال تلاش براي دست‌يابي به قدرت، اين چنين فلج كرد و به خاك مذلت نشاند. مردم مسلمان و انقلابي مصر به اميد قطع ارتباط كشورشان با رژيم صهيونيستي، لغو قرارداد كمپ‌ديويد، باز كردن مرز رفح و كمك همه‌جانبه به مردان انقلابي غزه و فلسطين اشغالي، برقراري روابط ديپلماسي با ايران انقلابي، به جناب مرسي رأي دادند و او را بر كرسي رياست جمهوري كشور مصر نشاندند. اگر او به انديشه‌هاي ننگين ليبراليستي دچار نمي‌شد و طبق آرزوي ديرينه مردم انقلابي مصر با رژيم صهيونيستي قطع رابطه مي‌كرد و سفارت آن رژيم ساختگي را در قاهره مي‌بست و قرارداد ذلت‌بار كمپ‌ديويد را لغو مي‌كرد و به ديگر آرمان‌هاي ملت مصر بها مي‌داد هرچند در زمينه مشكلات اقتصادي كاري انجام نداده بود، ملت انقلابي مصر با همه نيرو و توان پشت سر او مي‌ايستاد، او را در آغوش مي‌كشيد و هيچ‌گاه در برابر مخالفان او را تنها نمي‌گذاشت. مردم انقلابي مصر در درازاي يكسال و اندي كه از حكومت مرسي گذشت ديدند كه او راه حسني مبارك را پي گرفت و با انديشه‌هاي ليبراليستي انقلاب آن كشور را به مسلخ برد و رسوايي كار او تا آنجا بود كه رييس‌جمهور خون‌ريز و آدمكش فلسطين را «برادر عزيز» خواند! از اين رو مردم به او پشت كردند و ارتش وابسته مصر كه در كمين نشسته بود وقتي دريافت كه مرسي پايگاه مردمي خود را از دست داده بر او تاخت و كار او را ساخت. فاعتبروا يا اولي‌الابصار.

كساني كه از راه مردم بي‌خبر مي‌مانند و يا خود را به بي‌خبري مي‌زنند و تلاش مي‌كنند كه انديشه‌هاي ليبراليستي را زير پوشش «اعتدال» و دوري‌گزيني از «افراطي‌گري» و «خشونت‌طلبي» توجيه كنند بايد از سرنوشت مرسي و گروه او: «اخوان‌المسلمين» عبرت بگيرند. ملت آگاه و انقلابي ايران هيچ‌گاه و هرگز اجازه نمي‌دهند كه ليبراليست‌ها، تسليم‌طلب‌ها و آنهايي كه دنبال زندگي و رفاه و آسايش هستند با شعارهاي فريبنده و آدم‌رنگ‌كن راه امام و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي را زير سئوال برند و از ميان ببرند. مي‌گويند: «آنچه در آيينه جوان بيند پير در خشت خام آن بيند» آن روز كه امام خطر غرب و ليبراليسم را گوشزد مي‌كردند شايد كمتر كسي مي‌توانست دريابد كه امام چه مقاطع و مصائبي را مي‌بينند و چه نگراني‌هايي دارند، امروز كه مي‌بينيم انديشه‌هاي ليبراليستي مانند ويروس سرطان در تار و پود شماري از كساني كه عنوان يار امام را نيز يدك مي‌كشند رخنه كرده است مي‌توانيم به ژرفايي انديشه و نگرش امام پي ببريم كه انگار اين دوره و حتي دوره‌هاي آينده را مي‌ديد از اين رو مي‌بينيم اعلام كرد:

... تا من هستم نخواهم گذاشت حكومت به دست ليبرال‌ها بيفتد...

امروز خطر ليبراليسم و انديشه‌هاي ليبراليستي بيش از هر زمان ديگري اسلام، انقلاب اسلامي و استقلال ايران را تهديد مي‌كند و در اين ميان آنچه نگراني‌ها را در اين مورد تا پايه‌اي كاهش مي‌دهد هشياري، دانايي و ديده‌باني مقام معظم رهبري و بصيرت ملت قهرمان‌پرور ايران است كه توطئه‌ها را خنثي و توطئه‌گران را رسوا مي‌سازد و با صداي رسا به آنان اعلام مي‌كند:

 

اي مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه تست                          عرض خود مي‌بري و زحمت ما ميداري

نامه حضرت امام

iranemoaser.com

کتاب نهضت امام خمینی

iranemoaser.com

نقد کتاب

iranemoaser.com

گفتنی ها و دانستنی ها

گفتنی ها و دانستنی ها