کلام حضرت امام

iranemoaser.com

روزشمار انقلاب اسلامی

iranemoaser.com

مسئله فلسطین

iranemoaser.com

چاپ
شناسه خبر : 213
93/12/4 - 13:37 - 2015-2-23 13:37:12

برگرفته از کتاب نهضت امام خمینی (ره) ـ دفتر سوم
 
به مناسبت فقد دکتر شریعتی


... من تمنا مي‌كنم گرچه اين نوشته به طول انجاميد و خواننده را خسته خواهد كرد ولي آنچه را از اين پس مي‌گويم با دقت بيشتري مورد مطالعه قرار دهند؛ زيرا هم زنده‌ترين و اساسي‌ترين مطالبي است كه گفته‌ام و هم بر خلاف آنچه گذشت كه همه سخن از آن‌چه گذشته است بوده، در اين‌جا سخن از آن‌چه هست و با آن مواجهيم در ميان است و آن‌چه اكنون مي‌گويم از من اكنون است و از آن‌چه كه هستم و آن‌چه گفته‌ام از من گذشته بود و آن‌چه بودم و هر كسي شخصيت حقيقي‌اش عبارت از شخصيت كنوني‌اش است و شما نيز با من الان سر و كار داريد و من نيز با سازمان الان و بنابراين آن‌چه مي‌خواهم بگويم حقيقتش و واقعيتش ارجمندتر و مهم‌تر است و به كار آمدتر...
... از نظر هيئت حاكمه ايران كه در راس آن شخص اعليحضرت همايون شاهنشاه قرار دارند من يك تحليل جامعه‌شناسي علمي و تازه‌اي دارم كه استنباط شخصي من است و اين كليد عقايد سياسي من محسوب مي‌شود و آن اين است كه بر خلاف بسياري از رژيم‌هاي سياسي كشورها هيأت حاكمه ايران متكي به يك طبقه اجتماعي مشخص نيست يعني پايگاه طبقاتي ندارد...
... چنانكه ديديم مجموعه سازمان اداري و دولتي و نيروي انتظامي مملكت كه در سال‌هاي پيش مالكيت‌هاي بزرگ را حفظ مي‌كرد و نگهبان فئوداليسم بود و فئودال‌ها به كمك آن‌ها املاك وسيع و متعدد خويش را از دستبرد زارعان مصون مي‌كردند و مجلسين را از نمايندگان خود پر مي‌ساختند ناگهان با يك تصميم شخصي شاهنشاه همه اين نيرو تغيير جهت داد و فئوداليته را درهم ريخت و مجري برنامه‌هايي شد كه پيش از آن با آن سرناسازگاري داشت و اين است كه ناگهان كارگر در كارخانه و يا زارع در مزرعه مامور دولت را در برابر كارفرما و مالك و در كنار خود احساس مي‌كند بي‌آنكه دولت و چهره سياسي مملكت تغيير كرده باشد...
... به عقيده من در جامعه ايران كه رژيم وابسته به طبقه حاكمه نيست طبقات محروم مي‌توانند در چهارچوب سياسي موجود به از ميان بردن تبعيضات طبقاتي و تحقق ايده‌آل‌هاي طبقاتي و اجتماعي خود اميدوار باشند و بي‌توسل به كار تند و انقلاب، رسيدن به هدف‌هاي تند و آمال انقلابي خود را ممكن بدانند...
... آن‌چه اكنون مرا كاملا معتقد كرده است اين اصل كلي است كه اكنون رژيم سياسي ايران و در راس آن شخص اعليحضرت همايوني تصميم قطعي دارند كه بيش از پيش تا هرجا كه موقعيت و امكانات اجازه مي‌دهد به هر قيمتي و در هر زمينه‌اي به تحولات عيني و ريشه‌اي اجتماعي دست زنند...
... رسیدن به هدف‌های انقلابی را در شرايط كنوني ايران با حفظ شكل سياسي موجود بدون دست زدن به كارهاي انقلابي ممكن و معقول مي‌دانم و آن را هر لحظه آشكارتر مي‌يابم و شخص اول مملكت را از نظر آن‌كه قيد طبقاتي ندارد و متعهد و متكي به طبقه خاصي در جامعه نيستند بر هرگونه تحول انقلابي در...


بخش‌هایی از یکی از نامه‌های دکتر شریعتی که از مشهد برای ساواک نگاشته و ارسال نموده است ـ سند شماره  34 ـ صفحات 192 تا 228

نامه حضرت امام

iranemoaser.com

کتاب نهضت امام خمینی

iranemoaser.com

نقد کتاب

iranemoaser.com

گفتنی ها و دانستنی ها

گفتنی ها و دانستنی ها