کلام حضرت امام

iranemoaser.com

روزشمار انقلاب اسلامی

iranemoaser.com

مسئله فلسطین

iranemoaser.com

چاپ
شناسه خبر : 112
93/11/29 - 10:05 - 2015-2-18 10:05:11
روزشمار انقلاب اسلامی
 
 چهارشنبه ـ 13دی ماه 1357
 
- در ساعت 9، جمعي حدود 5 هزار نفر از مردم قم پس از اجتماع در تعدادي از خيابان‌هاي اين شهر به سمت قبرستان گلپايگاني رفتند و در آنجا عليه رژيم شعار دادند. در ساعت 12، اين عده پس از بازگشت به شهر، مورد تهاجم مأموران قرار گرفتند كه در نتيجه تيراندازي آنها چند نفر مجروح شدند و يك نفر به شهادت رسيد. روزنامه كيهان از راهپيمايي قم به عنوان يك راهپيمايي بزرگ ياد كرد و ادامه داد زماني كه مردم به مقابل فرمانداري نظامي ‌رسيدند ‌ايستادند و دو نفر از روحانيان براي سربازان سخنراني ‌كردند. اين روزنامه در ادامه نام شهيد تظاهرات اين شهر را قاسمي نوشت. 
- در پي مصاحبه مطبوعاتي كه با شاپور بختيار صورت گرفت- با آن كه فقط احتمال نخست‌وزيري‌اش مطرح بود- او از موضع آن مقام با اصحاب رسانه سخن گفت. روزنامه مهر ايران از قول نمايندگان اقليت نوشت كه با اين اقدام بختيار، اخذ تمايل مجلس شوراي ملي در چنين شرايطي يك اقدام تصنعي خواهد بود. 
- برژينسكي مشاور امنيت ملي جيمي كارتر در جمع‌بندي همه گزارش‌ها و تلگراف‌هايي كه به دستش رسيده بود، به اين نتيجه رسيد كه امريكا با وضع بسيار وخيمي در ايران روبه‌رو است. 
- در پي تظاهرات روز گذشته گاليكش و به شهادت رسيدن تعدادي از تظاهركنندگان، جمعي حدود 5 هزار نفر از مردم گنبد، مينودشت و گاليكش در مقابل بيمارستان شير و خورشيد اجتماع كردند و پس از تحويل گرفتن جنازه‌ها، پيكر شهيدان را براي خاكسپاري به سمت امامزاده يحيي گنبد تشييع نمودند. 
- چند نفر از مردم بوشهر با بستن راه رئيس ساواك، قصد كشتن وي را داشتند كه مأموران از اين اقدام آنها ممانعت به عمل آوردند و با تيراندازي به سوي اين افراد، يك نفر از آنها را به شهادت رساندند. 
- در ساعت 20 مراسمي در خرمشهر با شركت جمعي حدود 3 هزار نفر و با سخنراني آقايان محقق، سيد محمدتقي موسوي و نوري در مسجد جامع برگزار شد. اين عده پس از پايان سخنراني هنگام خروج از مسجد اقدام به برپايي تظاهرات كردند. ساواك در گزارش ديگري شمار راهپيمايان را حدود 5 هزار نفر اعلام كرده است. در اين تظاهرات مأموران مسلح رژيم به سوي مردم آتش گشودند و نوجواني به نام فريبا فرزاد را به شهادت رساندند. 
- در ساعت 9، جمعي حدود 5 هزار نفر از مردم قم پس از اجتماع در تعدادي از خيابان‌هاي اين شهر به سمت قبرستان گلپايگاني رفتند و در آنجا عليه رژيم شعار دادند. در ساعت 12، اين عده پس از بازگشت به شهر، مورد تهاجم مأموران قرار گرفتند كه در نتيجه تيراندازي آنها چند نفر مجروح شدند و يك نفر به شهادت رسيد. روزنامه كيهان از راهپيمايي قم به عنوان يك راهپيمايي بزرگ ياد كرد و ادامه داد زماني كه مردم به مقابل فرمانداري نظامي ‌رسيدند ‌ايستادند و دو نفر از روحانيان براي سربازان سخنراني ‌كردند. اين روزنامه در ادامه نام شهيد تظاهرات اين شهر را قاسمي نوشت. 
- در پي مصاحبه مطبوعاتي كه با شاپور بختيار صورت گرفت- با آن كه فقط احتمال نخست‌وزيري‌اش مطرح بود- او از موضع آن مقام با اصحاب رسانه سخن گفت. روزنامه مهر ايران از قول نمايندگان اقليت نوشت كه با اين اقدام بختيار، اخذ تمايل مجلس شوراي ملي در چنين شرايطي يك اقدام تصنعي خواهد بود. 
- برژينسكي مشاور امنيت ملي جيمي كارتر در جمع‌بندي همه گزارش‌ها و تلگراف‌هايي كه به دستش رسيده بود، به اين نتيجه رسيد كه امريكا با وضع بسيار وخيمي در ايران روبه‌رو است. 
- در پي تظاهرات روز گذشته گاليكش و به شهادت رسيدن تعدادي از تظاهركنندگان، جمعي حدود 5 هزار نفر از مردم گنبد، مينودشت و گاليكش در مقابل بيمارستان شير و خورشيد اجتماع كردند و پس از تحويل گرفتن جنازه‌ها، پيكر شهيدان را براي خاكسپاري به سمت امامزاده يحيي گنبد تشييع نمودند. 
- چند نفر از مردم بوشهر با بستن راه رئيس ساواك، قصد كشتن وي را داشتند كه مأموران از اين اقدام آنها ممانعت به عمل آوردند و با تيراندازي به سوي اين افراد، يك نفر از آنها را به شهادت رساندند. 
- در ساعت 20 مراسمي در خرمشهر با شركت جمعي حدود 3 هزار نفر و با سخنراني آقايان محقق، سيد محمدتقي موسوي و نوري در مسجد جامع برگزار شد. اين عده پس از پايان سخنراني هنگام خروج از مسجد اقدام به برپايي تظاهرات كردند. ساواك در گزارش ديگري شمار راهپيمايان را حدود 5 هزار نفر اعلام كرده است. در اين تظاهرات مأموران مسلح رژيم به سوي مردم آتش گشودند و نوجواني به نام فريبا فرزاد را به شهادت رساندند. 
 

نامه حضرت امام

iranemoaser.com

کتاب نهضت امام خمینی

iranemoaser.com

نقد کتاب

iranemoaser.com

گفتنی ها و دانستنی ها

گفتنی ها و دانستنی ها