کتاب انقلاب اسلامی در مراغه

نویسنده: دکتر منصور پور موذن و دکتر مسعود غلامیه

قطع: وزیری

تعداد صفحات: 294

توضیح: مراغه اولین آزمایشگاه طرح اصلاحات ارضی بود و همین دلیل قابل اعتنایی است. که به سابقه این شهر در جریان مبارزات مردمی و اقدامات پهلوی تا وقوع انقلاب اسلامی از دریچه این کتاب نظری بیفکنیم.