هوالعزیز

هشدار!

تا کنون فراوان دیدیم و شنیدیم که نا اهلان ، وادادگان، تسلیم طلبان و در یک جمله حرامیان اندیشه و عقیده به تحریف رهنمودها، اندرزها و هشدارهای مقام معظم رهبری دست زدند و یا خیانت ها، وادادگی ها و بی وطنی های خود را به پای ایشان گذاشتند لیکن تحریف سخنان رهبری از طرف رئیس جمهور به صورت آشکارا و با کمال جرئت و جسارت کمتر سابقه داشته است.
آقای رئیس جمهور در روز ۲۷/۰۹/۹۹ در سخنانی تأمل بر انگیز و شگفت آور گفت : همانطور که رهبری فرمودند شکستن تحریم یک ساعت هم نباید به تأخیر بیفتد… دولت باید همه توان خود را برای شکستن تحریم به کار گیرد ! .

باید گفت آن روز که امامان معصوم (سلام خدا برآنها) مورد اهانت ها، نسبت های ناروا و تحریف قرار گرفتند، مقامات مسئول اگر برخوردی قاطع و قانونی می کردند و به اصطلاح معروف گربه را در حجله می کشتند، امروز مقام رهبری این گونه بی پروا و آشکارا مورد اهانت واقع نمی شدند و رهنمود سازنده و سرنوشت ساز ایشان مورد اهانت قرار نمی گرفت و اگر اکنون مسئولان مربوطه برای دفاع از مقام رهبری برخوردی جدی و عبرت انگیز نکنند و روزنامه نویسان تسلیم طلب و وادادگانی را که زبان آمریکا را در دهان دارند سرجایشان ننشانند.  وای اگر از پس امروز بود فردایی 

    سید حمید روحانی

        ۰۱/۱۰/۹۹